Zoeken in deze blog

Het Binnenoor


Het binnenoor is het meest ingewikkelde deel van het oor. Het omvat het evenwichtsorgaan (halfcirkelvormige kanalen) en het gehoororgaan (het slakkenhuis). Het is een met vloeistof gevulde ruimte in het rotsbeen.  Het slakkenhuis is het eigenlijke geluidwaarnemend orgaan van het oor.

Het slakkenhuis (Cochlea) is een opgerolde buis. Het geheel is gevuld met een vloeistof. 
Lage geluiden worden gedetecteerd aan het einde van het slakkenhuis. Hoge geluiden aan het begin van het slakkenhuis. 


Figuur 11: Geluidsdetectie in het slakkenhuis.


Het slakkenhuis is ongeveer 3,5 cm lang en heeft een diameter van 1 cm. Hierin kunnen 3 kanalen onderscheiden worden. De scala media, de scala vestibuli en de scala tympani. 
De scala vestibuli en scala tympani zijn beide gevuld met een vloeistof, namelijk perilymfe. Deze twee kanalen lopen in elkaar over. 


Figuur 12: Scala media, scala vestibuli en scala tympani.

De scala media is opgevuld met de vloeistof endolymfe. In de scala media zit het basilair membraan met het orgaan van Corti. In het Orgaan van Corti zitten de haarcellen. 
Er zijn inwendige en uitwendige haarcellen. Rond de haarcellen zitten steuncellen. 


Figuur 13: Haarcellen intact. 

Figuur 14: Haarcellen beschadigd. 

Het basilair membraan is aan het uiteinde breder dan aan de basis. De stijfheid is groter in het begin dan op het einde. Daardoor zullen haarcellen aan het begin van het basilair membraan gevoeliger zijn voor hogere frequenties dan verder weg van het ovale venster. 
Naargelang een geluid (hoog of laag) zal er dus een andere detectie plaatsvinden in het slakkenhuis op het basilair membraan. De toon zal als hoog of laag gehoord worden. 

Daarna zullen haarcellen deze prikkels doorgeven aan de zenuwvezels en via de gehoorszenuw naar de hoorcentra in de hersenen doorgeven. Er zitten meer dan 15000 haarcellen in ons slakkenhuis. Deze haarcellen buigen bij het detecteren van geluid (door beweging van de vloeistof). Vervolgens wordt de prikkel omgezet naar stroomstootjes. 


Nog even een opfrissing van de leerstof!

Doorloop even de Prezi!